Hello, we are slow-drive.com

การออกเดินทางท่องเที่ยวของชายวัยกลางคน กับรถตู้คู่ใจ เครื่องไม่ต้องแรงมาก ค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อน เพราะเราเชื่อว่าเส้นทางระหว่างที่เราเดินทางนั้น สำคัญไม่แพ้ปลายทางเลยหละ อาจจะเจออะไรที่เราไม่เคยเจอ slow-drive.com คือการออกไปขับรถเที่ยวอย่างช้าๆ สบายๆ แล้วเก็บเรื่องราวเหล่านั้นมาแบ่งปันทุกคน

Latest on Youtube