TEST SLOW DRIVE ARTICLE 0008

TEST SLOW DRIVE ARTICLE 0007

สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดี…

TEST SLOW DRIVE ARTICLE 0007

สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็…

Test Slow Drive article 0006


สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดิน มีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร ขนมต่างๆ

Test Slow Drive article 0005


สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดิน มีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร ขนมต่างๆ

Test Slow Drive article 0004


สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดิน มีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร ขนมต่างๆ

Test Slow Drive article 0003


Test Slow Drive article 0001

สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดิน มีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร ขนมต่างๆ

Test Slow Drive article 0002


สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดิน มีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร ขนมต่างๆ

Test Slow Drive article 0001


สวัสดีครับ..วันนี้จะมาแนะนำที่พักที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายๆคน คงจะเคยมาเที่ยว หรือมีโปรแปรมอยู่ในลิสแล้ว ว่าจะต้องมาที่อำเภอแห่งนี้กันให้ได้สักครั้ง กับบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขง ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหละก็ ที่เชียงคานจะยิ่งน่ามาเที่ยวมากขึ้นครับ อากาศจะดีมากๆ ตื่นเช้ามาตักบาตร ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดิน มีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร ขนมต่างๆ