วิธีการจดแจ้งเปลี่ยนสีรถ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ทำให้ถูกต้องขับไปสบายใจกว่า


สวัสดีครับวันนี้ slow-drive.com มีบทความเกี่ยวกับขั้นตอนของการทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนสีรถกับกรมขนส่งทางบกมาฝากกันครับ เนื่องจากเราได้ทำการเปลี่ยนสีรถตู้จิ๋ว Daihatsu รุ่น Atrai S120 จากเดิมสีแดงมาเป็นสีครีมอมเทาๆ เพื่อนำมาใช้ในการออกทริปท่องเที่ยวของโปรเจคนี้

เพื่อความถูกต้องหลังจากที่ทำสีเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำการแจ้งเปลี่ยนสีกับขนส่งครับ ขับๆไปเจอตรวจจะได้ไม่โดนใบสั่ง ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนครับว่าข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบอกที่เค้าแจ้งไว้มีอะไรบ้างและมีกี่ประเภท และสีรถนั้นดูอย่างไรในกรณีที่เราทำมามีหลายสีในคันเดียว

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังนี้


1.กรณีตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน

2.กรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ
(ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ

3.กรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สี หากสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย

ภาพจากกรมขนส่งทางบก

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ


1.ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท

2.ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท

3.ค่าคำขอ 5 บาท

ยกเว้น กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปและไม่ถือว่าเป็นสีรถ ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถแต่อย่างใด

เจ้าของรถที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนสีรถสามารถขับรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ “Drive Thru Service” ภายในอาคารตรวจสภาพรถโดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพจากช่างผู้ตรวจได้ทันที เพื่อไปดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ“Drive Thru Service” ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวก

เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ


1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น

โดยสามารถใช้บริการ “Drive Thru Service” ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
กรณีที่เจ้าของรถเปลี่ยนสีรถแล้ว เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก ภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสี

เพราะถ้าลืมแจ้งแล้วบังเอิญคุณตำรวจเรียกตรวจเตรียมตัวโดนปรับได้เลย ไม่เกิน 2,000 บาท
กรณีรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงสีรถไปก่อนแล้ว แต่การกำหนดสีในใบคู่มือจดทะเบียนไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใหม่ เมื่อมาดำเนินการทางทะเบียน นายทะเบียนจะแก้ไขรายละเอียดในคู่มือจดทะเบียนโดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ


หลังจากรู้แล้วว่าขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถนั้นมีอะไรบ้าง เราก็มาดูกันครับว่าเจ้ารถตู้ Daihatsu รุ่น Atrai S120 คันนี้ที่เราได้ทำการเปลี่ยนสีเสร็จแล้ว การไปทำเรื่องเปลี่ยนสีจริงๆนั้นจะยุ่งยากหรือเปล่า


รออัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม....